top of page
  • Writer's pictureLucy

Terugblik op een bijzonder jaar

Updated: Jul 22, 2018

2016 was niet alleen een bijzonder jaar voor mij maar ook voor Ierland.

Ik was nog maar vier maanden in Dublin toen een jubeljaar voor Ierland aanbrak. In 2016 vierden ze 100 jaar onafhankelijkheid van Groot-Brittannië, een overwinning waar honderden jaren voor is gevochten. En nu woon ik aan het plein dat symbool staat voor de onafhankelijkheid: de Gardens of Remembrance (zie foto).


De emoties lopen nog steeds hoog op als je met Ieren praat over de politieke relatie met Groot-Brittannië. Misschien ook omdat het eiland nog steeds gesplitst is in twee delen: de republiek Ierland en Noord-Ierland dat nog steeds Brits is. De wens om Ierland te verenigen is een omstreden en gevoelig onderwerp. En bij sommigen nog steeds springlevend.


Verwarrend genoeg zijn meerdere jaartallen voor de onafhankelijkheid van Ierland belangrijk. In 1921 is officieel de Ierse republiek of de Ierse Vrije Staat uitgesproken. Maar een paar jaar daarvoor vond in 1916 de Paasopstand (de Easter Rising) plaats, waarbij bloederige gevechten uitbraken tussen Ierse opstandelingen en Engelse soldaten. Deze opstand werd hard de kop ingedrukt en lokte een jarenlange oorlog uit, waarbij de wens van de Ieren voorop bleef staan: Home Rule!


Het postkantoor in O’Connell street in het centrum van Dublin was het hoofdkwartier van de Ierse rebellenleiders. Het gebouw is indrukwekkend; het doet nog steeds dienst als postkantoor en een gedeelte is als museum ingericht voor mensen die meer willen weten over die beruchte opstand.

188 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page